• Equal God 50s sticks
  • Equal Gold 50s sticks 2
  • Equal Gold Stick

Equal Gold Zero Calorie Sweetener Sticks

အထုတ္အရြယ္အစား: ၅၀ေခ်ာင္း

Equal Gold Zero Calorie Sweetener Sticks

သင္ စားသံုးေနၾက သၾကားနွင့္ ကယ္လိုရီကို မသံုးေတာ့ဘဲ အခ်ိဳအရသာကို ခံစားလို႔ရေနပါျပီ

Equal Gold Zero Calorie Sweetener အထုတ္ေခ်ာင္းေတြက သင့္ ေကာ္ဖီ သို႕ လက္ဖက္ရည္ သို႕ ေကြကာနွင့္ အသီးေတြမွာ ထည့္စားဖို႕ အသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ။

Equal Gold Zero Calorie Sweetener အထုတ္ေခ်ာင္းေတြဟာ သင္ကို ကယ္လိုရီ ဇီးရိုးအဆင့္နွင့္ ခ်ိဳျမိန္တဲ့ အရသာကို ခံစားခြင့္ေပးမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

အထုတ္ေခ်ာင္း ၁ ေခ်ာင္းသည္ သၾကား ၂ဇြန္း အခ်ိဳဓါတ္ျဖင့္ ညီမွ်ပါသည္။
(link to full conversion chart)

0 ကယ္လိုရီ
0 သၾကား
0 ကိုလက္စေတာ
0 အဆီဓါတ္

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား: အခ်ိဳအတြက္: erythritol, sucralose ၁.၆%